ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

Harmincová 1, 841 01 Bratislava

Tel./Fax: 643 66 108      mobil: 0905 320 844

e-mail: soup@soupharba.sk

 

V zmysle zákona o dalšom vzdelávaní c. 387/96 Z.z. v znení neskorších predpisov ponúka Združená stredná škola potravinárska aktivity :

 

1. Rekvalifikačný kurz akreditovaný ministerstvom školstva v rozsahu 210 hodín v odbore:

a) cukrár

b) pekár

(80 hodín teoretická príprava, 120 hodín praktická príprava, 10 hodín záverečné skúšky).

Cena kurzu pri počte piatich účastníkov je 6.600 Sk.

Pri počte účastníkov 8 a viac poskytujeme 5% zlavu.

Maximálny počet frekventantov v skupine je 10.

Pre jednotlivcov poskytujeme individuálne kurzy v cene 7.200 Sk.

Absolvent získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 

2. Základný kurz podvojného účtovníctva v rozsahu 60 hodín - cena 3200,- Sk. V cene je zahrnuté: kvalifikovaný lektor, študijný materiál, učebné pomôcky.

 

3. Základy výpočtovej techniky a práce s internetom v rozsahu 80 hodín - cena 3800,- Sk. V cene je zahrnuté: kvalifikovaný lektor, pre každého frekventanta samostatný počítač s rýchlym prístupom na internet.

 

Štúdium na získanie výučného listu v odbore pekár a cukrár. Podmienky určí riaditeľka školy na základe dosiahnutého vzdelania uchádzača v zmysle horecitovaného zákona a zákona c. 29/1984 (školský zákon) v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.

 

Bližšie informácie: ( 02 643 66 108      Č 0905 320 844