ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

Harmincová 1, 841 01 Bratislava

Tel./Fax: 643 66 108      mobil: 0905 320 844

e-mail: soup@soupharba.sk

Obrazová príloha


50.213064 50.310038 50.310077-50.310101
50.310121 50.311342 50.319118
50.319324 50.32366 50.826060-D
50.826060-CH 50.826102-D 50.826102-CH
50.828309 50.828359 50.829015-50.829016
Oblatka A4 - vlastný výber Oblatka A5 - vlastný výber