STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

Ako žijeme:

 

 • máme modernú školskú predajnu s výrobkami našich žiakov

 • stravujeme sa v školskej jedálni na susednej Pedagogickej škole na Bullovej ulici

 • naši žiaci sa pravidelne zúčastnujú na potravinárskych sútažiach a prezentáciách Gastra Alimenta, Coba, Juvyr, Svadba

 • spolupracujeme s rakúskou potravinárskou školou vo Welse

 • usporadúvame majálesy, imatrikulácie, prehliadky ročníkových prác

 • máme školský časopis, do ktorého pravidelne prispievajú mnohí žiaci školy, no čítajú ho všetci

 • máme rozhlasový krúžok, ktorý pravidelne vysiela rôzne relácie a najmä koncerty na želanie

 • máme posilňovňu, kde si pravidelne precvičujeme naše svaly

 • máme kvalitne vybavenú počítačovú učebnu s pripojením na internet

 • pravidelne sa zúčastnujeme SOC (stredoškolskej odbornej činnosti), kde naši žiaci aktívne riešia mnohé zaujímavé úlohy

 • máme účinnú pomocnú ruku výchovnej poradkyne

 • máme dobré vzťahy s mnohými potravinárskymi a obchodnými firmami, kde naši žiaci vykonávajú odbornú prax a kde sa po ukoncení školy môžu zamestnať