STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

Združená stredná škola potravinárska, Harmincova 1, 841 01 Bratislava

Výsledky komplexnej inšpekcie


Záznam o inšpekcii

Záver inšpekcie