STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

e-mail: soup@soupharba.sk

 

 

Nadstavbové štúdium je určené

pre absolventov učebného odboru pekár a cukrár končiace maturitou.

Formu štúdia prispôsobíme individuálnym potrebám uchádzačov.

Je možné študovať popri zamestnaní večernou, ďiaľkovou a externou formou.

Prihlášky na štúdium je potrebné predložiť vždy neprijímajú sa noví žiaci

 

Bližšie informácie:

( 02 643 66 108      Č

 

 V školskom roku 2009/2010 sa neotvára

 1 trieda denného nadstavbového štúdia

 2982 4 potravinárska výroba

 1 trieda večerného nadstavbového štúdia

 2982 4 potravinárska výroba

 Podmienkou prijatia je vyučenie sa v jednom z učebných odborov

 2964 2 cukrár

 2962 2 pekár.