STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

SÚČASNOSŤ ŠKOLY


Združená stredná škola potravinárska vznikla transformáciou Stredného odborného učilišťa potravinárskeho a Strednej priemyselnej školy potravinárskej 1. septembra 2002 odkedy škola patrí pod VÚC Bratislavského kraja.

Cieľom práce našich pedagógov je nielen pripraviť pre prax kvalifikovaných pekárov a cukrárov a stredoškolských odborníkov pre potravinárske prax, ale aj vychovať človeka tolerantného, s pozitívnym prístupom k sebe a k svojmu okoliu, človeka, ktorý nezlyhá v zložitostiach súčasného života. Škola organizuje množstvo výchovných akcií ako sú Mikulášsky večierok, Majáles, slávnostné prijímanie prvákov do cechu pekárov a cukrárov, súťaže v prednese poézie a prózy v slovenskom a nemeckom jazyku, žiaci vydávajú svoj vlastný školský časopis, organizujú rozhlasové vysielanie, množstvo športových podujatí počas celého roka a denne majú volný prístup na INTERNET.

Problémom súčasného učňovského školstva okrem všeobecne známych finančných problémoch školstva je klesajúci záujem žiakov o prípravu na remeslo o štúdium na SOU. Je to spôsobené mnohými faktormi. Jednou z príčin je nekontrolovaný vznik škôl o ktoré "bol záujem" ako sú obchodné akadémie a gymnáziá, klesajúca populačná krivka, reštrukturalizácia slovenského priemyslu atd. V tejto oblasti nás čaká veľa práce, do ktorej sa okrem SOU musia zapojiť aj podnikateľské zväzy, procesné zväzy, živnostenské spoločenstvá.

Je potrebné veľa urobiť v politike vzdelávania mládeže s ohľadom na potreby trhu práce, potreby regiónu, ďalej v oblasti propagácie remesiel a motivácie nastupujúcej generácie zasvätiť svoj profesionálny život remeslu. Zvlášť profesie potravinárskeho charakteru majú pre spoločnosť strategický význam a niektoré ako napr. mlynár sa dnes už na Slovensku prakticky neučia a pritom ich prax potrebuje. V školskom roku 1999/2000 ukončilo učebný odbor pekár na Slovensku len si 160 pekárov, čo je veľmi málo, vzhľadom na zjednodušene formulovanú požiadavku: čerstvý chlieb chce mat každý z nás denne na stole.