STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

UČEBNÉ ODBORY


Škola ponúka pre žiakov základných škôl 3-rocné ucebné odbory:

2962 2 PEKÁR

2964 2 CUKRÁR

a nový 4-ročný učebný odbor:

2978 2 CUKRÁR - PEKÁR

2977 2 CUKRÁR - KUCHÁR


pekár

Učebný odbor pekár je trojročný. Absolvent sa naučí technológiu výroby chleba a bežného pečiva. Bude vediet samostatne upiecť chlieb a bežné pečivo.


cukrár

Učebný odbor cukrár je trojročný. Absolvent sa naučí technológiu výroby cukrárenských výrobkov - zákuskov, tort a iných sladkých pochúťok. Uplatnenie nájde ako výrobca cukrárenských výrobkov.


cukrár - pekár

Učebný odbor cukrár - pekár je štvorročný. Absolvent sa naučí technológiu výroby cukrárenských výrobkov a technológiu výroby chleba a bežného pečiva. Uplatnenie nájde ako výrobca cukrárenských a pekárenských výrobkov.


Pre vyučených absolvetov SOU 2-ročné maturitné štúdium:

v odbore 2982 4 potravinárska výroba

so zameraním 02 cukrárska a pekárska výroba

Dvojročné denné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

PROFIL ABSOLVENTA nadstavbového štúdia