STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

ZOZNAM VYUČUJÚCICH


V školskom roku 2008 / 2009 vyučujú na škole títo pedagógovia:


Vedenie školy:

Ing. Katarína KLIMOVÁ - riaditeľka školy

Ing. Danica DAUBNEROVÁ - zástupkyňa pre praktické vyučovanie

Ing. Alžbeta BALOGOVÁ - zástupkyňa pre teoretické vyučovanie

 

Učitelia teoretických predmetov:

Mgr. Elena BABIAROVÁ - vyučuje slovenský jazyk a literatúru, pôsobí ako výchovná poradkyňa školy

Ing. Jarmila BROSKOVÁ - vyučuje technológiu, cukrársku výrobu, mikrobiológiu

Ing. Júlia DULLOVÁ - vyučuje technológiu,analytickú chémiu, biochémiu

Mgr. Dana DZURILLOVÁ - vyučuje etickú výchovu, náuku o spoločnosti, občiansku náuku, dejepis, právnu náuku

RNDr. Darina HOLUBOVÁ - vyučuje matematiku, cvičenia z matematiky, fyziku

Mgr. Monika KOMJÁTIOVÁ - vyučuje chémiu, aplikovanú informatiku, biológiu a ekológiu

Mgr. Darina KONKOLOVSKÁ - vyučuje nemecký jazyk

Mgr. Mária PIŤOVÁ - vyučuje anglický jazyk

Mgr. Sylvia PREUSCHOFF - vyučuje telesnú výchovu, informatiku a nemecký jazyk

Ing. Jana QUITTNEROVÁ - vyučuje účtovníctvo, ekonomiku, podnikanie, obchod a služby, strojníctvo

Ing. Gabriela SLÁDEČKOVÁ - vyučuje technológiu, potraviny a výživu, potravinárske výpočty, je koordinátorkou SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti)

Ing. Ivana TRGIŇOVÁ - vyučuje informatiku, biochémiu, mikrobiológiu a analytickú chémiu

 

Externe vyučujúci:

-

 

Majsterky odborného výcviku:

Odbor PEKÁR - PEKÁRKA:

Angelika VALIENTOVÁ, hlavná majsterka odborného výcviku

Eva PRIVRELOVÁ

 

Odbor CUKRÁR - CUKRÁRKA:

Anna ADAMOVIČOVÁ

Magdaléna KUNKELOVÁ

Soňa KADLEČÍKOVÁ

Katarína VARGOVÁ

 

na začiatok