STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

Krúžková činnosť


Krúžokmiestnosťčaspočetvyučujúci
AJ - konverzácie104pondelok: 14:30 - 16:0033Ing. Holišová
NJ - konverzácie102streda: 13:30 - 15:0032Mgr. Konkolovská
AJ - začiatočníci117streda: 14:30 - 16:0030Ing. Balogová
SOČ102pondelok: 14:30 - 16:003Ing. Sládečková
SOČ104štvrtok: 14:30 - 16:002Ing. Brosková
TVtelocvičňastreda: 14:30 - 16:0025Ing. Quittnerová