ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

e-mail: soup@soupharba.sk

Združená stredná škola potravinárska, Harmincova 1, 841 01 Bratislava

Príhovor pani riaditeľky Ing. Kataríny Klimovej


Milí priatelia,

vitajte na stránkach Združenej strednej školy potravinárskej na Harmincovej ulici v Bratislave. Naša škola vznikla združením Strednej priemyselnej školy potravinárskej a Stredného odborného učilišťa potravinárskeho. Poskytuje úplne stredné vzdelanie v oblasti potravinárstva /bližšie v zozname učebných a študijných odborov/.

Absolventi učebných odborov pekár a cukrár majú možnosť pokračovať v dennom štúdiu alebo v štúdiu popri zamestnaní a získať tak maturitu.

Taktiež poskytuje ďalšie vzdelávanie občanov. V ponuke máme 4 rekvalifikačné kurzy akreditované Ministerstvom školstva s celoštátnou platnosťou. Občan po úspešnom absolvovaní rekvalifikačného kurzu a skúške na Živnostenskej komore môže v zmysle živnostenského zákona podnikať v oblasti pekárstva a cukrárstva.

Formou večerného štúdia alebo štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov môže občan, ktorý neukončil strednú školu alebo ukončil školu s iným zameraním a má záujem získať aj výučný list v odbore cukrár a pekár alebo maturitu - ich u nás získať.

Sme moderne vybavená škola s profesionálnym personálnym obsadením.

 

Vážení priatelia, ak sa zamýšľate nad výberom strednej školy, zvážte všetky možné okolnosti. Je to voľba mimoriadne vážna a zodpovedná - veď je na celý život. Máte možnosť získať veľa informácií o školách, o možnostiach uplatnenia. Veľa ste si prečítali, navštívili ste niekoľko škôl počas organizovaných dní otvorených dverí. Ale ako sa orientovať v spleti informácií? Čo je pre vás podstatné a čo nie? Iste Vám nebude žiadna škola hovoriť vo svojich propagačných letákoch a na svojich dňoch otvorených dverí o nedostatkoch a problémoch. Na Slovensku neexistuje rebríček kvality jednotlivých stredných škôl. Čo teda je pre vás pri výbere školy podstatné? Túto otázku sme si položili aj my v našej škole.

 

Treba zvážiť :

1. Záujem žiaka

2. Jeho výsledky na ZŠ

3. Dostupnosť školy – cestovanie

4. Uplatnenie v praxi

5. Záujem verejnosti o danú školu /Ak je veľa uchádzačov, aká je nádej na prijatie?

 

Na Slovensku je to tak, že mnohé školy učia to isté a predsa to nie je to isté. Ako poznať v prípade, že chcem byť napríklad cukrár a existuje viac škôl, ktoré majú učebný odbor cukrár ktorá je tá najlepšia?

 

Naša rada :

1. Choďte do niektorých cukrární a opýtajte sa majiteľov, absolventi ktorej školy sú najlepší cukrári, ktorých by oni zamestnali?

2. Predsa len existuje na Slovensku hĺbkový audit škôl - je to komplexná školská inšpekcia, ktorú vykonáva nezávislý tím odborníkov, trvá cca 3 mesiace a preveruje na škole úplne všetko. Výsledky inšpekcií jednotlivých škôl sa nikde nezverejňujú. Školská inšpekcia vypracuje za rok súhrnnú správu, kde sú výsledky veľmi zovšeobecnené a občan sa nič nedozvie o škole, na ktorú chce dať svoje dieťa. My sme sa preto rozhodli výsledky našej komplexnej inšpekcie zverejniť. Vzhľadom na rozsiahlosť materiálu uverejňujeme len jeho podstatné časti.

3. Nová maturita je náročnejšia, objektívnejšia, koná sa pred komisiou odborníkov, z ktorých nemusí byť ani jeden zo školy, na ktorej žiak študoval. Novú náročnejšiu maturitu zvládnu len tí najlepší. Je to tak správne…ale! Zo svojej dlhoročnej skúsenosti viem, že zmaturovať majú šancu prevážne žiaci, ktorí na ZŠ nemajú štvorky a aj počet trojok by nemal byť veľký. Lepšie je byť na „učňovke“ úspešný, mať po troch rokoch výučný list – „chlieb v rukách“. Najmä vtedy, ak sa žiakovi naozaj nechce učiť, ale má dobrý vzťah k manuálnej činnosti a od malička rád majstruje. Nezabúdajte na to, že remeslo má zlaté dno. Platí to už teraz a s pribúdajúcimi rokmi bude tento fakt ešte závažnejší. Dobrí remeselníci už dnes akútne chýbajú a budú draho platení.

 

Ak máte záujem o doplnenie uvedených informácií, radi odpovieme na všetky Vaše otázky. Sme tu pre Vás!

Ing. Katarína Klimová,

riaditeľka školy