STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     4

Zábery, ktoré priblížia našu školu ...


 

Naša škola

 

Ukážka našich výrobkov

 

Naše úspechy