STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

Naše úspechy


Prijatie do Cechu pekrárov a cukrárov západného Slovenska Svadba 2002 - 1.miesto Svadba 2002 - 1.miesto
Celoslovenská súťaž žiakov 2003 - 1.miesto Moravský pohár 2005 - 3.miesto Moravský pohár 2005 - torta
Moravský pohár 2005 - zákusky 1 Moravský pohár 2005 - zákusky 2 Gastra Nitra 2005 - 2.miesto