ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

e-mail: soup@soupharba.sk


ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA na Harmincovej 1


v Bratislave-Dúbravke

 

prijme od 1. 9. 2008

učiteľov s aprobáciou


1. matematika/informatika


2. anglický jazyk

 

 

Záujemci sa môžu informovať na tel. číslach:

( 02 643 66 108     
0915 724 387