STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

odlúčené pracovisko

 

 

Medzinárodná súťaž - 3. ročník

o „Najlepší bratislavský rožok a o najkrajší pletený pekársky výrobok“

 

 

Súťaž sa konala v rámci medzinárodného veľtrhu Danubius Gastro v  poslednej januárovej dekáde 2009. Usporiadateľom súťaže bol Cech pekárov a cukrárov regiónu Západného Slovenska a Záštitu nad súťažou prevzal minister pôdohospodárstva SR Ing. Stanislav Becík.  

 

Zodpovedný garant : Ing. Vojtech Szemes CSc.

 

 

 

Na súťaži sa zúčastnilo 9 družstiev:    

 

  1. Pekáreň Czucz, Šamorín
  2. SOŠ Bratislava
  3. SOŠ Nitra
  4. SOŠ Košice
  5. Stred. škola a jazyk. škola Volyně, Česká republika
  6. Majstrovská škola mlyn., pek., a cukr., Wels, Rakúsko
  7. Maďarský pekársky zväz
  8. Stredisko praktického vyučovania Krupina
  9. SOŠ Banská Bystrica

 

Súťaž sa konala za prispenia:

Ministerstva pôdohospodárstva SR, výstavníctva Incheba.

 

Bratislavské družstvo súťažilo v zložení :

- Ing. Danica Daubnerová – vedúca družstva

- Katarína Szalayová - žiačka nadstavbového štúdia - bratislavský rožok

- Tamáš Koller - žiak denného štúdia – pletený výrobok

 

Družstvo SOŠ získalo mimoriadny úspech:

 

1. miesto v kategórii Bratislavský rožok – Katarína Szalayová  
1. miesto v kategórii JUNIOR - Pletený výrobok - Tamáš Koller.
Naše družstvo preukázalo mimoriadnu zručnosť a odbornosť a vzorne reprezentovalo BSK a prezentovalo vysokú kvalitu prípravy žiakov v odbore pekár a cukrár na našej škole.

 

 

Zábery, ktoré priblížia súťaž ...