STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

e-mail: soup@soupharba.sk

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Farského 9, 851 01 Bratislava

odlúčené pracovisko Harmincova 1, 841 01 Bratislava

 

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

V školskom roku 2008/2009 sa tretie rodičovské združenie

pre všetky triedy uskutoční

formou konzultáií

 

6. mája 2009

o 16.30 hodine

Jednotlivých vyučujúcich môžete navštíviť
v príslušných kabinetoch, triedach alebo v zborovni školy.